پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

علی پناهی

علی پناهی


علی پناهی

سلام سلام.

علی پناهی هستم.

26 سالم هست و آبانی ام.

حدودا 6 ساله که تدریس میکنم و TTC رو از سفیر گرفتم.

تا قبل از اینکه رضا نایبی رو بشناسم، تدریس یک سرگرمی بود و بعد از آشنایی با رضا، تدریس برام کاری ارزشمند شد و عاشقش شدم.

- بیشترین زمان را وقف حرفه‌ی خودم میکنم.

- همیشه لبخند میزنم.

- یک حامی با شوق برای دانش جویان هستم.

ارادت

 

Hey Hey Hey.

This is Ali.

I'm 26 years old and a scorpio.

I've been teaching for about six years now and got my TTC from Safir Academy.

Before meeting Reza, I looked at teaching as a hobby and after getting to know The Big Chief, it became sacred.

I am:

- Dedicated to my profession 

- Always smiling

- An enthusiastic admirer of students

 

Yours sincerely