پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

محمدرضا قره داغی

محمدرضا قره داغی


محمدرضا قره داغی

من محمدرضا قره داغی هستم، متولد تهران، سال 1358/1979. در سال 1370/1991 تحصیل زبان انگلیسی رو شروع کردم و از سال 1380/2001 مشغول تدریس این زبان هستم. دوره هایی که تدریس کرده ام عبارتند از زبان عمومی، انگلیسی برای اهداف خاص، آیلتس، تافل، GRE, GMAT, FCE, CAE, CPE, و غیره. در کنار اینها، برگزاری کارگاههای تدریس و آیلتس، به همراه برگزاری دوره های TTC، که به منظور آماده سازی علاقه مندان به تدریس برگزار میشوند، همیشه در برنامه کاری من جای ثابتی داشته اند. همچنین، کلاسهایی برای ارتقای دانش و مهارت اساتید زبان انگلیسی در زبان عمومی از دیگر دوره هایی است که به طور مرتب برگزار نموده ام. مطلب دیگر؟ من هنوز در حال یادگیری هستم.


My name is Mohammadreza Gharedaghi. I was born in Tehran in 1358/1979. I started to learn English in 1370/1991, and quickly developed a passion for it. Since 1380/2001, I have been teaching this language, covering areas such as General English, ESP, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, FCE, CAE, CPE, plus several others. I have also taught multiple teacher training courses in addition to holding numerous workshops on teaching techniques. Workshops on IELTS and other exam-oriented courses, too, have always been a constant in my teaching career. Besides, I have been regularly teaching courses where teachers of English participate with the intention of boosting their knowledge of and competence in English. What else? I am still learning.