پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

کیکاووس مریدی

کیکاووس مریدی


کیکاووس مریدی

من کیکاووس مریدی هستم. معمولا منو 'کی' صدا میکنن چون راحت تره????

بیشتر از ١٠ سال هست که انگلیسی درس میدم. من موفق به گرفتن مدرک Cambridge English :C2 که قبلا بهش CPE میگفتن شدم. همچنین دوره ی CELTA و بخش ٣ و 4 Trinity Diptesol رو گذراندم.

در این مدت، من به زبان آموزان کمک کردم برای امتحانات Cambridge ESOL، IELTS، و TOEFL آماده شوند. همینطور به کسانی که میخواستن انگلیسیشون رو برای مکالمه بهتر کنند کمک کردم.

به نظرم، اگر یاد گیری لذت بخش نباشه ارزشی نداره. برای همین تمام سعیمو میکنم که زبان آموزان زمان خوبی رو سپری کنند. با هم یک هدف تعیین میکنیم و در راه رسیدن بهش، اوقات خوبی با هم داریم 


My name’s Kaykavoos Moridi. People usually call me Kay because it’s easier that way  I’ve been teaching English for more than 10 years now. I’ve passed Cambridge English:C2 (formerly known as CPE), and have completed CELTA and Trinity DipTESOL modules 3 and 4. For the majority of my career, I’ve worked with adult learners. I’ve helped them prepare for Cambridge ESOL examinations, IELTS, TOEFL and conversational English. I’d say there’s no point in learning something new if it’s not fun. That’s why I make sure that my students enjoy their lessons. We set a goal and make sure we have fun achieving it!