سه شنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۰

مریم مهین راد

مریم مهین راد


مریم مهین راد

مریم مهین راد هستم.بیش از ١5 سال سابقه تدریس زبان انگلیسی به نوجوانان و بزرگسالان دارم. دارای مدرک کارشناسی ادبیات انگلیسی از دانشگاه الزهرا و کارشناسی ارشد مدیریت کارافرینی از دانشگاه تهران هستم. Native speaker هستم و مدرک بین المللی TESL/TEFL از دانشگاه UCLA آمریکا دارم.سالها آمریکا زندگی کردم و اخیرا به ایران برگشتم تا بتوانم رویای خود را که تدریس زبان انگلیسی به ایرانیان میباشد را به حقیقت تبدیل کنم.تمرکز من بر رویکرد Communicative است و باور دارم فرهنگ عضو جدا ناپذیر زبان است.بنابراین سعی دارم تا فرهنگ را تا جای ممکن در کلاس های زبانم بگنجایم.


My name is Maryam Mahinrad. I have over 15 years of experience in teaching English to adults and young adults. My BA is in English Literature and I also have an MBA from Tehran University. I am a Native English speaker and have a TESL/ TEFL certificate from UCLA. I have lived in the United States for many years and have recently moved back to Iran to pursue my life- long passion of teaching English as a Foreign language to Iranians. In my English classes, I focus on the communicative approach in teaching and I believe that no language is separate from its culture. So I try my best to incorporate it into my classrooms.